Libanon 2023

Resrutt i omvänd kronologisk ordning:

Grafisk presentation av resan: