FAQ

Här kommer en förklaring av den enkla strukturen på denna webbplats.

* Varje resa har en egen startsida.

* Namnet på en resa görs utifrån kronologisk ordning av besökta stater utan upprepning av stater ifall en stat besökts mer än en gång under samma resa.

* Webbsidans startsida är alltid den senast genomförda resans startsida alternativt pågående resas startsida.

* En enskild resa kan visas via menyerna i toppen av sidan.

* Resorna är uppdelade i tioårsintervaller i menyerna (2005-2014, 2015-2024 o.s.v.).

* Startsidan för en resa innehåller en lista sorterad i omvänd kronologisk ordning över den eller de destinationer som ingick i aktuell resa. Omvänd kronologisk ordning innebär således att senaste destination alltid ligger överst i listan. Under listan finns en karta från vilken man kan bläddra mellan destinationerna i listan med pilarna under kartan. Den visade destinationen finns även som hyperlänk under kartan. Kartan visar alltid den sista destinationen för resan initialt.

* En destination definieras som en plats där minst en övernattning har skett. Detta medför att innehållet i en destination kan innefatta fler än en besökt plats. Om resa påbörjas dag 1 och jag anländer destinationen dag 2, så kommer dag 1 och dag 2 att skrivas på samma destination, men således så blir innehållet baserat på två platser.

* Innehållet i en destination är precis som i fallet ovan med listan över destinationer sorterad i omvänd kronologisk ordning. Detta medför att om man vill läsa om en viss destination från början till slut så får man börja med att scrolla ner till slutet av innehållet. Fördelen med omvänd kronologisk ordning är att sista dagen alltid ligger överst. Detta underlättar för läsare som följer en pågående resa.

* Namnsättning på en destination är på formen ”Plats, Stat” om resan innehåller mer än en stat. Vid besök i endast en stat så blir namnsättningen ”Plats”.

* Fotografier på denna webbsida är endast bildbehandlade med avseende på exponering. De flesta är inte manipulerade överhuvudtaget.